Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, щопередбачені відповідною освітньою програмою

Освітня програма 2021-2022 н.р.